Helpen

Helpen of dienen is één van de rode draden door de Bijbel heen. We zien dat Noach (heel praktisch) een ark bouwt om in een verloren wereld te getuigen van Gods lankmoedigheid en genade. Mozes wordt geroepen om het volk Israël te verlossen uit het land Egypte. Vele profeten mogen uitgegaan om op te roepen tot bekering en het geloof in de Heere.

Ook in het Nieuwe Testament zien we hoe christenen dienend (in woord en daad) tot getuigen mogen zijn voor hun omgeving. Denk hierbij aan Levi die Zijn huis openstelt en zijn vrienden en buren uitnodigt voor een maaltijd. Van Dorkas lezen we hoe zij voor vele mensen kleding heeft gemaakt. De Heere Jezus zelf zegt n.a.v. de gelijkenis over de barmhartige samaritaan: ga heen en doe gij desgelijks.

Wat zou het mooi zijn als we zo ook als gemeentes een lichtend licht en een zoutend mogen zijn in onze omgeving en we de door Hem ontvangen gaven en talenten mogen besteden in Zijn dienst, niet alleen binnen onze eigen gemeentes, maar vooral ook daarbuiten.

Hoe kunt u helpen? Er zijn vele mogelijkheden om binnen het evangelisatiewerk mee te helpen. Hieronder volgen enkele suggesties:

Daarnaast kunt u ook nadenken wat u persoonlijk of als gemeente kunt doen voor uw omgeving. Stel u zelf de vraag: hoe kunnen we zichtbaar zijn voor de mensen om ons heen. Hoe kan ik in mijn omgeving mijn naaste (wie hij of zij ook is) liefhebben en dienen. Vraag hierin ook biddend om Gods leiding.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden neem gerust contact op, ook voor een bezinning- of toerustingsavond bij u in uw gemeente. Zie hiervoor de pagina: toerusten.

Laten we samen, in afhankelijkheid van de Heere, biddend onze schouders zetten onder het evangelisatiewerk tot een getuigenis onder de volken. Opdat Zijn Koninkrijk zal komen en Zijn Naam verheerlijkt zal worden.