Eindejaarsgift 2022

EVGG heeft in 2022 mogen uitbreiden in materiaalvoorziening en toerusting vanwege de groeiende vraag vanuit gemeenten en gemeenteleden. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen en al onze andere werkzaamheden voort te zetten op o.a. de evangelisatieposten, vragen wij u om een gift.

Wilt u ons financieel steunen? U kunt u donatie over maken naar NL57 INGB 0000 6289 12 t.n.v. Deputaatschap Evangelisatie te Woerden of direct online op onze projectpagina. Hartelijk dank!

Het evangelisatiebureau wenst u gezegende Kerstdagen en en een voorspoedig nieuwjaar. We bedanken u voor uw betrokkenheid bij het evangelisatiewerk in het (bijna) afgelopen jaar!