Gemeenten

De plaatselijke kerkenraad heeft de taak tot en de verantwoordelijkheid voor het evangelisatiewerk vanuit de eigen gemeente.

In de regel wordt voor de uitvoering hiervan een evangelisatiecommissie benoemd. Voor de samenstelling van deze commissie en de verdere organisatie hiervan is een reglement beschikbaar.

Als u als kerkelijke gemeenten (kerkenraad) besluit om (nog meer) aan evangelisatiewerk te gaan doen is het fijn en ook belangrijk als hierin wordt meegedacht. Vanuit de EVGG zijn we bereid om hierin samen met u als kerkenraad en gemeente over na te denken en hierin toerusting te geven. Hierbij kan gedacht worden aan:

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@evgg.nl. Wij denken graag met u mee.