Gemeenten

De plaatselijke kerkenraad heeft de taak tot en de verantwoordelijkheid voor het evangelisatiewerk vanuit de eigen gemeente.

In de regel wordt voor de uitvoering hiervan een evangelisatiecommissie benoemd. Voor de samenstelling van deze commissie en de verdere organisatie hiervan is een reglement beschikbaar.

Als u als kerkelijke gemeenten (kerkenraad) besluit om (nog meer) aan evangelisatiewerk te gaan doen is het fijn en ook belangrijk als hierin wordt meegedacht. Vanuit de EVGG zijn we bereid om hierin samen met u als kerkenraad en gemeente over na te denken en hierin toerusting te geven. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Uitleg geven over/onder de aandacht brengen van de noodzaak van evangelisatie binnen de kerkenraad en/of kerkelijke gemeente
  • Het oprichten van een Evangelisatiecommissie die valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
  • Het opzetten van (jeugd-)evangelisatieactiviteiten en opbouwen van contacten in de wijk

Neem voor meer informatie contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Mevr. L. Kooijman
Mevr. L. Kooijman