Toerusten

Rondom het nadenken over en bezig zijn met evangelisatie leven veel vragen. Daarom is toerusting fijn én ook belangrijk. Als EVGG staan we daarin graag voor u klaar. Wij bieden u de volgende mogelijkheden:

Toerustingsbijeenkomst: kinder- en/of tienerevangelisatie
Wilt u als gemeente een kinder- en/of tienerclub opstarten? Bent u korter of langer geleden gestart met een kinder- en/of tienerclub en leeft eronder de vrijwilligers behoefte aan verdieping, extra informatie enz. Dan is de cursus kinder- en tienerevangelisatie een mooi aanbod om gebruik van te maken. Samen met de cursusleider(s) stemt u uw wensen af.
Toerustingsbijeenkomst: Wat moet ik zeggen? In gesprek met…

Velen van ons werken onder niet-christelijke collega's, wonen te midden van onkerkelijke buren, komen met mensen in contact d.m.v. straatevangelisatiewerk en dan...? Wat moet ik zeggen? Hoe begin ik een gesprek? Wat is belangrijk? Wat zijn valkuilen? Hoe ga je om met bepaalde opmerkingen en/of vragen?

Herkent u deze gedachten?

Wat is het belangrijk om hier als gemeente over na te denken en in toegerust te worden. Graag komen we bij u langs.
Toerustingsbijeenkomst: Bijbellezen met onkerkelijken… 

Nodigt u ook wel eens onkerkelijke buren uit om mee te eten? Komen er bij uw kinderen wel eens kinderen uit de buurt mee-eten? Heeft u goed contact met uw buren en zijn ze benieuwd wat er nu in de Bijbel staat?

Wat kunnen er dan een vragen naar boven komen over het lezen van de Bijbel... Vragen die ook bij anderen leven of misschien zelfs wel een drempel zijn om daardoor maar geen onkerkelijke buren uit te nodigen. Dan is het tijd voor een cursus Bijbellezen met onkerkelijken. Want Gods Woord is het waard om door gegeven te worden!

Toerustingsbijeenkomst: Evangelie en moslims…

Tijdens deze cursus krijgt u informatie over de achtergronden van de Islam en welke belangrijke aandachtspunten zijn in de benadering van en het spreken met mensen die een Islamitische achtergrond hebben.

Toerustingsbijeenkomst: Organiseren en houden van een basiscursus 'Leer de Bijbel kennen': hoe doe je dat?

De EVGG biedt kerkelijke gemeentes de mogelijkheid om aan onkerkelijken een basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' te geven. Maar hoe zet je zoiets op? Wat is belangrijk? Waar liggen aandachtspunten en wat is de inhoud van deze basiscursus voor onkerkelijken? Genoeg vragen om hier met elkaar tijdens een cursus over na te denken.

Toerustingsbijeenkomst: Christen zijn in de dagelijkse praktijk van het leven

Tijdens deze cursus wordt er samen met u nagedacht over de betekenis van christen zijn in de dagelijkse praktijk van het leven: d.w.z. in de buurt, op uw werk en in en vanuit de kerkelijke gemeente. Wat betekent het nu om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn? Vanuit het onderwijs wat de Heere ons in de Bijbel gegeven heeft wordt hier verder (praktisch en concreet) over nagedacht.

Heeft u een ander toerustingsthema wat te maken heeft met evangelisatie, vraag naar de mogelijkheden.

foto_961.jpg
foto_963.jpg
foto_964.jpg