Webshop

Een belangrijke taak van EVGG is om voor verantwoord evangelisatie- en toerustingsmateriaal te zorgen. In onze webshop vindt u al het materiaal dat onder verantwoording van EVGG is gemaakt. We onderscheiden vier categorieën:

Evangelisatiemateriaal

Dit is het materiaal dat bedoeld is voor de rand- en buitenkerkelijke naasten. Hierin hebben we geprobeerd de boodschap van het Evangelie zo eenvoudig en begrijpelijk mogelijk weer te geven.

Jeugdevangelisatie

Dit is het materiaal dat bedoeld is voor kinderen, tieners en leidinggevenden.

Toerustingsmateriaal

Dit is het materiaal dat bedoeld is voor degenen die het Evangelie door willen geven. Hierin reiken we handvatten aan voor het evangelisatiewerk in woord en daad.

Promotiemateriaal

dit is het materiaal dat bedoeld is ter promotie en ondersteuning van het evangelisatiewerk. Hier vindt u onder andere CD’s, boeken en andere materialen waarmee u EVGG financieel kunt ondersteunen of promoten.