Basiscursus

Basiscursus 'Leer de Bijbel kennen' is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weten. In vijf lessen wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  1. Wat voor Boek is de Bijbel? Tijdens deze les gaat het over de Auteur en het ontstaan van de Bijbel.
  2. Wie is God? Genesis één tot drie krijgt in deze les ruim de aandacht, waarna de hoofdlijn van het Oude Testament verder wordt uitgelegd. Het gaat daarbij om Gods openbaring aan de mensen.
  3. Wie is Jezus? Vanuit het Oude Testament wordt aan de hand van de vier Evangeliën besproken Wie Jezus is, waarvoor Hij gekomen is en wat Hij gedaan heeft.
  4. Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen? De kern van de Bijbelboeken Handelingen, brieven en Openbaring staan centraal in deze les. Het gaat dan vooral over het werk van Gods Geest, het ontstaan van de christelijke gemeente en het leven als christen en hun hoopvolle toekomst.
  5. Wie is God voor ons? De cursus sluit af met een Bijbelstudie over de gelijkenis van de vader en zijn twee zonen uit Lukas 15 Daarin staat centraal welke betekenis de Bijbel voor ons heeft.

Thema's

Aanvullend evangelisatiemateriaal

Cursuspakket 'Leer de Bijbel kennen' 13