Bijbelstudieboekje 'Abraham de vriend van God'

  • € 1,75
  • € 1,50
    vanaf 10 stuks
  • € 1,25
    vanaf 25 stuks

Beste lezer,

De Bijbel is het Boek van God voor de mensen. Veel mensen in ons land hebben wel eens van de Bijbel gehoord, maar daar blijft het vaak bij. Sommigen hebben een Bijbel in huis, maar lezen er eigenlijk nooit in. Ze kénnen de Bijbel niet echt. Toch is de Bijbel het belangrijkste Boek ter wereld. Het staat vol levenswijsheid en miljoenen mensen zijn door het lezen van de Bijbel geboeid en getroost. In de praktijk blijkt dat het lezen van de Bijbel niet heel makkelijk is. Het vraagt een gestructureerde aanpak. Het boekje wat u nu in handen heeft, helpt u bij het lezen, nadenken over en begrijpen van een deel van de Bijbel.

In dit boekje nemen we u mee in één geschiedenis uit de Bijbel. Op eenvoudige wijze wordt het leven van Abraham besproken. Elk hoofdstuk begint met een stukje uitleg om aansluiting te zoeken bij het hedendaagse leven. We hopen dat u zich erin herkent en nieuwsgierig wordt! Vervolgens komen er enkele weet- en denkvragen aan de orde. Zo gaan we vers voor vers (elk genummerd stukje in de Bijbel wordt een ‘vers’ genoemd) door het
Bijbelgedeelte heen. Deze vragen helpen u om de Bijbel te lezen en na te denken over de betekenis ervan voor de tijd waarin het werd geschreven, maar ook voor vandaag de dag.

Vragen als: “Wie is God?”, “Hoe spreekt God?” en “Hoe spreek ik tot God?” lopen als een rode draad door deze uitgave heen (zie ook onze volwassenserie ‘Over God’). Begrippen uit het christelijk geloof zoals zonde en genade, geloof en ongeloof, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid worden uitgelegd. Uiteindelijk schittert in het Bijbelse verhaal van Abraham de trouw van God. Hij deed Abraham een belofte en zorgde ervoor dat die op een wonderlijke manier werd vervuld.

Deze uitgave is gemaakt om samen met iemand anders (of met meerderen in een groepje) te gebruiken; waarbij het de voorkeur heeft dat in elk geval één persoon al meer bekend is met het lezen en begrijpen van de Bijbelse boodschap. Overigens is het ook goed geschikt om zelfstandig door te nemen.

We bidden u de hulp en zegen van God toe bij het samen lezen van de Bijbel.