2012 David (gratis download)

  • € 0,00

Deze themamap is goed te gebruiken voor een VBC.
In deze map zijn 5 vertellingen opgenomen met de daarbij behorende werkjes.

De vijf lessen zijn:

1. David door Samuël tot koning gezalfd
2. David en Goliath
3. David heeft zijn vijand lief
4. David wordt koning
5. David en Méfiboseth