2013 Jij en de ander (gratis download)

  • € 0,00

Deze themamap is goed te gebruiken voor een VBC.
In deze map zijn 5 vertellingen opgenomen met de daarbij behorende werkjes.
De vijf lessen zijn:

1. Kaïn en Abel
2. Het geloof van een joods meisje bij Naäman
3. Vier mannen brengen hun zieke vriend bij de Heere Jezus
4. De barmhartige Samaritaan
5. Zachéüs