2014 Mozes (gratis download)

  • € 0,00

Deze themamap is goed te gebruiken voor een VBC.
In deze map zijn 5 vertellingen opgenomen met de daarbij behorende werkjes.
De vijf lessen zijn:

1. Geboorte van Mozes
2. Roeping van Mozes
3. De eerste en de laatste plaag; De uittocht uit Egypte
4. De doortocht door de Rode Zee
5. De koperen slang