2015 Echt wel (gratis download)

  • € 0,00

Deze themamap is goed te gebruiken voor een VBC.
In deze map zijn 5 vertellingen opgenomen met de daarbij behorende werkjes.
De vijf lessen zijn:

1. Echt feest         Johannes 2 : 1-12
2. Echt zien          Markus 10 : 46–52
3. Echt genoeg    Johannes 6 : 1 -15
4. Echt rijk            Genesis 13
5. Echt goed        Lukas 15 : 1-7