2018 VRIENDEN VAN HET LEVEN (gratis download)

  • € 0,00

Deze themamap is goed te gebruiken voor een VBC.
In deze map zijn 5 vertellingen opgenomen met de daarbij behorende werkjes.
De vijf lessen zijn:

1. Johannes en Petrus volgen Jezus
2. Vrienden van het Leven in de storm
3. De vrienden van het Leven krijgen een levensles
4. Twee vrienden en de opgestane Zaligmaker
5. De kreupele genezen in Jezus’ Naam

Deze themamap is ook als downloadversie beschikbaar via de website van Bible and Book Ministry in het Engels en in het Arabisch.