2019 Bouw je mee?

  • € 10,00

Deze map bevat bouwstenen voor de vakantiebijbelweek 2019.
Het thema is: Bouw je mee?

Er zijn verschillende verhalen gekozen waarin ‘bouwen’ naar voren komt. Een overzicht:
1. Wat een mooie wereld! (De schepping)
2. Wat een mooi schip! (De ark van Noach)
3. Wat een mooi gebouw! (De tempelbouw)
4. Wat een verschillende huizen! (De wijze en dwaze bouwer)
5. Wat een geweldig Koninkrijk! (Paulus en Silas uit de gevangenis)

Bouwen is een thema dat voor onze jongeren niet onbekend is. Er wordt wat gebouwd en wat is er door jongeren al niet afgebouwd en afgebroken.

In dit thema gaat het over Bouwen in het Koninkrijk van God. Dat is een ander bouwen dan vandaag als we het over bouwen hebben. Het Koninkrijk van God blijft voor altijd bestaan. 


Dit artikel komt voor in: