'De oogst is nog niet binnen' - over evangelisatie in Leeuwarden

  • € 18,95

A. Bel, veertig jaar zaaien in Leeuwarden.

Dit boek is uitgegevenĀ ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de evangelisatiepost Leeuwarden in oktober 2018.

Veertig jaar is het Woord gezaaid in Leeuwarden. Velen zijn in die tijd werkzaam geweest,Ā evangelisten, vrijwilligers en ambtsdragers uit de classis Kampen. Zij mochten onder Gods zegen veel werk verrichten, in afhankelijkheid. Gods trouw blijkt duidelijk, zoals u in dit boek zult lezen. Hij heeft dit stekje in Leeuwarden doen groeien tot een volwaardige post met veel activiteiten.


Dit artikel komt voor in: