Met eer en heerlijkheid gekroond

  • € 14,90

52 meditaties over het leven van Jozef.

In de geschiedenis van Jozef liggen veel geestelijke lessen voor Gods kinderen, maar ook waarschuwende lessen voor hen die hun heil buiten Christus zoeken. Met ernst en bewogenheid klinkt de boodschap van Wet en Evangelie. Steeds wordt in de meditaties heengewezen naar de meerdere Jozef, van Wie het in het bijzonder geldt wat de apostel schreef: "Maar wij zien Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond".

ISBN 978 90 331 2717 5 

 


Dit artikel komt voor in: