Waarvoor leef ik?

  • € 10,90

De titel van dit boekje is een vraag die veel mensen herkennen. Deze vraag klinkt als het tegenzit in ons leven. Je kampt met ziekte of met tegenslag in je relatie, studie of werk. Of het gaat je juist voor de wind. Dan kan evenzeer de vraag naar de zin van het leven ons bezighouden.

In de Bijbel zien we hoe mensen als de profeet Elia en de dichter Asaf ermee hebben geworsteld. De Heere Jezus weet als geen ander hoe we met deze vraag kunnen lopen. Hij weet dat deze vraag zelfs een verzoeking voor ons kan zijn. Zelf werd Hij in alle dingen verzocht, om hen die verzocht worden te hulp te komen.

Wat is de zin van mijn leven? En hoe zal ik kunnen leven tot Gods eer en het heil van mijn naaste? De auteur luistert naar antwoorden van mensen buiten en binnen de kerk, maar vooral naar het antwoord van de Bijbel.

Dit toegankelijk geschreven boekje is ook geschikt voor mensen die minder vertrouwd zijn met het christelijk geloof.

De auteur, evangelist J. Krijgsman, is sinds 2001 werkzaam binnen Bijbelcentrum Bij Simon de Looier, onze evangelisatiepost in Amsterdam.

Paperback, 96 bladzijden


Dit artikel komt voor in: